>>> jan pěruška

Koncertní agentura PISKO - Jan Pěruška

jan pěruška

Koncertní agentura PISKO

Jan Pěruška

Jan Pěruška

Jan Pěruška je absolventem ostravské konzervatoře a pražské Akademie múzických umění. Na svém kontě má laureátství interpretačních soutěží Ministerstva kultury ČR v letech 1975 a 1979, vítězství na Mezinárodní violové soutěži v Markneukirchenu (1981).

V letech 1977 - 1985 působil jako sóloviolista Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a od roku 1985 je členem Stamicova kvarteta, se kterým zvítězil v Mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Salcburku (1986), pořádané EBU a OIRT. Tímto vítězstvím začala velká umělecká dráha kvarteta, provázená celou sérií úspěšných, mezinárodně ceněných, gramofonových nahrávek - Grand prix du Disque Ch. Crosse (1988 a 1991) a Diapason d´Or v roce 1992.

Jako sólista Jan Pěruška vystupuje s řadou významných uměleckých osobností: J. Sukem, J. Panenkou, D. Peckovou, Talichovým, Kocianovým a Pražákovým kvartetem. Nejnověji natočil pro Panton violové koncerty rodiny Stamiců, pro Lotos Dvořákův klavírní kvintet s J. Sukem, I. Ženatým, J. Hálou a J. Bártou, s D. Peckovou pak Písně nelaskavé P. Ebena. Nejnovějším počinem je natáčení violových koncertů pro vydavatelství ARTESMON; z této řady zatím vyšla CD s názvy Šílenství 1 - Krásná viola - Ruská viola - Viola B. Martinů

Jan Pěruška je docentem violové hry na AMU.

<<< Zpet