>>> roman patočka

Koncertní agentura PISKO - Roman Patočka

roman patočka

Koncertní agentura PISKO

Roman Patočka

Roman Patočka

Roman Patočka (1981) studoval hru na housle nejprve na pražské konzervatoři ve třídě prof. Dagmar Zárubové a již po čtyřech letech studia byl v r. 1999 přijat na Akademii múzických umění v Praze, kde v současné době úspěšně studuje pod vedením prof. Ivana Štrause.

Již během studií se zúčastnil řady soutěží. Od roku 2000 si Patočka získává značný respekt jako výrazná sólistická osobnost také díky četným oceněním na mezinárodních soutěžích v ČR i v zahraničí: v r. 2000 získal 1. cenu na Soutěži Bohuslava Martinů v rakouském Semmeringu, 1. cenu na Soutěži Bohuslava Martinů v Praze, 2001 se zúčastnil semifinále Soutěže Louise Spohra ve Weimaru (SRN), 2002 účast v semifinále soutěže Talent roku v Praze, 1. cena na soutěži Beethovenův Hradec, zvláštní ocenění v Rotary soutěži a rovněž se zúčastnil semifinále soutěže TIJI – New Talent. Největším dosavadním úspěchem je však 2. místo na prestižní mezinárodní soutěži Pražského jara (1. cena nebyla udělena) a titul laureáta, kde dále získal cenu Nadace Bohuslava Martinů, cenu Nadace Gideona Kleina, cenu Olega Podgorného a zvláštní ocenění hudebního nakladatelství Barenreiter–Verlag Kassel.

Po dobu svých studií na konzervatoři i AMU se také zúčastnil několika mistrovských kurzů a zahraničích stáží – např. Letních prázdninových kurzů v Bechyni (1994, 1995, 1996, 1998), Mistrovských kurzů v Semmeringu (1998, 1999, 2001, 2002) u profesorů A. Kisse, I. Štrause a A. Gruenberga, v r. 2001 absolvoval stáž na Faculteit Muziek Utrecht v Holandsku u prof. Keiko Wataya.

Roman Patočka

Jako sólista, komorní i orchestrální hráč je žádaným interpretem po celé České republice, ale podnikl rovněž četná koncertní turné do mnoha zemí (Holandsko, Dánsko, Španělsko, Francie, Německo, Rakousko, Itálie, Slovinsko, Belgie, Turecko, USA). V poslední době se díky svým soutěžním úspěchům stává vyhledávaným sólistou českých i zahraničních orchestrů – v červenci 2003 třikrát úspěšně vystoupil s Filharmonií Pardubice pod taktovkou Leoše Svárovského ve Dvořákově houslovém koncertu, v srpnu 2003 vystoupil na festivalu Mladá praha v pražském Rudolfinu s Junior Philharmonic Orchestra of Tokio (dir. Hideaki Hirai), kde zazněl Mozartův Koncert pro housle a orchestr G dur, v říjnu 2003 provedl Glazunovův houslový koncert s Karlovarským symfonickým orchestrem (dir. R. Krečmer) a Mozartův Koncert G dur Filharmonií České Budějovice (dir. V. Spurný ).

Repertoár Romana Patočky obsahuje širokou škálu virtuózních houslových skladeb, skladeb komorních a několik světových houslových koncertů (Prokofjev, Sibelius, Dvořák ad.) a řadí se svým talentem k významné nastupující generaci českého houslového umění.

<<< Zpet