>>> profil

Koncertní agentura PISKO - Profil

profil

Koncertní agentura PISKO

Koncertní agentura PISKO

je jednou z nejdéle působících soukromých agentur v oblasti kultury. Těžištěm naší činnosti je produkce a dramaturgie kulturních pořadů, zejména koncertů, hudebních festivalů, operních a divadelních představení, plesů a výstav.

Nabízíme kompletní zajištění kulturních a uměleckých akcí. Garantujeme smluvní zajištění předních českých sólistů, souborů a orchestrů, sjednáme pronájem koncertních sálů, chrámových a venkovních prostor (zahrady atp.). Zajišťujeme pronájem hudebních nástrojů, pódií a dalšího příslušenství k pořádaným akcím, zprostředkujeme ozvučení a osvětlení, ladění atp.

K jednotlivým akcím nabízíme:

 • libreto požadovaného pořadu
 • smluvní zajištění sólistů, souborů a orchestrů
 • dopravu a ubytování účinkujících
 • sjednání pronájmu sálů, kostelů, venkovních prostor
 • stavbu, příp. dovybavení pódia (včetně spolupráce architekta)
 • stavbu, příp. dostavbu hlediště (včetně spolupráce architekta)
 • zázemí šaten
 • osvětlení a ozvučení
 • pronájem židlí, laviček, stolů
 • pronájem notových pultů, dirigentské podesty apod.
 • pronájem hudebních nástrojů
 • ladění klavírů, cembal a varhan
 • dopravu veškerého požadovaného materiálu
 • inspicientskou, pódiovou a pořadatelskou službu
 • služby jazykově vybavených hostesek
 • veškerá celní a správní odbavení
 • audio a video záznamy jednotlivých akcí
 • fotodokumentaci
 • tiskové a propagační materiály
  • tisk plakátů, letáků, programů včetně distribuce
  • inzerci v tisku
  • výrobu propagačních předmětů